Alvesta: Brand utmed järnvägen

Under lördagen utbröt flera bränder längs med järnvägen på sträckan mellan Vislanda och Alvesta. Under släckningsarbetet var tågtrafiken avstängd för trafik.