Alvesta: Brand i sågverk

På måndagskvällen utbröt en brand i ett Sågverk i Moheda utanför Alvesta.