Alvesta: Allvarlig olycka på LV126

Trafikolycka med personskada. Lv 126 mellan Alvesta och Moheda, i höjd med Hjärtenholm. 10 personbilar inblandade. Minst tre personer fick allvarligare skador. En av bilarna började brinna efter kollisionen.