Bilder från EU-Mötet Söndag.

Bilder från söndagen.