Alvesta: Bombhot mot tågstationen

På måndagskvällen Inkomm ett bombhot via telefon mot tågstationen i Alvesta. Förnärvarande utryms tågstationen. Stationsbyggnaden och intilliggande områden genomsökta. Inget misstänkt föremål hittat. Avspärrningarna hävda. Tågtrafiken flyter normalt.