Tingsryd: Försvunna mannen anträffad avliden

Kl 21.06 på måndagskvällen inkom larm från SOS om en båtolycka vid Norraryds Camping utanför samhället Ryd i Tingsryds kommun. Ett vittne har uppgivit för SOS att en båt kantrat och att någon eller några personer fallit i vattnet. Enl uppgift från SOS har en person dragits upp ur vattnet.
Två män, utländska medborgare, har befunnit sig i en båt ca 100 m från land vid Norraryds camping. Båten kantrade av okänd anledning och de två personerna trillade i vattnet. Ett vittne som såg händelsen tog sin båt och drog upp en av männen från vattnet.
Den andre mannen har ännu inte anträffats. Under kvällen och natten sökte Sjöräddningen av sjön med vattenskoter samt svävare, dock utan något resultat. Även dykare har sökt på platsen. Även under tisdagen sökte man efter kroppen utan resultat.

Uppdatering:
På onsdagsmorgonen sökte polis och sjöräddningen igen och vid lunchtid hittades kroppen ca 25 meter från den kantrade båten.