SSRS och Värends Räddningstjänst övade

Under måndagseftermiddagen övade SSRS Kronoberg och Värends Räddningstjänst i Helgasjön. Scenariot var att en båtolycka hade inträffat och flera personer låg skadade i vattnet.