Month: November 2008

Växjö: Bombhot mot skola

Kronobergspolisen fick vid klockan 09.10 meddelande via SOS Alarm om ett bomhot mot Arabyskolan i centrala Växjö. Ett hot mot skolan hade ringts in via 112.
Polisen fattade strax efter 09.30 beslut om att skolan omgående skulle utrymmas. Utrymningen är strax innan 10.00 genomförd och ett flertal polispatruller finns på plats för bevakning.

Uppdatering: Efter informationsinhämtning och analys av materialet i ärendet har polisen gjort bedömningen att hotet är att klassa som oseriöst och är ett falskt larm. Detta gör att polisen kommer häva avspärrningar och elever samt personal kommer att kunna återvända till skolan efter det att polispersonal gått igenom lokalerna.